NAHZORG

“De Hoop wil op basis van individuele vragen met oog voor (para)medische zorgen in een rolstoeltoegankelijke omgeving en in samenwerking met reguliere professionele diensten en mantelzorgers zorg op maat bieden aan personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel en hen op die manier helpen in hun zoektocht naar groei, uitdaging en kwaliteit van leven IN de maatschappij”

De Hoop wil cliënten als mens centraal stellen.  Ze worden gezien in hun totaliteit.  Er wordt respectvol geluisterd naar elk uniek verhaal – er is openheid voor ieders individuele vragen

De Hoop heeft een rolwagentoegankelijk gebouw met specifieke aanpassingen voor personen met een motorische beperking. Daarnaast ijveren we voor een toegankelijke wereld, zonder de al dan niet 

spreekwoordelijke drempels.

De Hoop wil medische zorgen en therapeutische doelstellingen, toegepast in activiteiten van het dagelijks leven, mogelijk maken.

De Hoop wil een goede afstemming vinden met andere zorgverleners en mensen uit het netwerk: familie, vrienden, kennissen,…  Als bondgenoten werken we aan het welbevinden van de cliënt.

De Hoop wil een veilige thuishaven zijn voor haar cliënten, met een betrokken, gedreven en deskundige dienstverlening, die flexibel inspeelt op noden en wensen.  Dialoog, gastvrijheid en zorg op maat staan voorop.

Personen met NAH ervaren een breuk in de levenslijn en ondervinden motorische en neuropsychologische beperkingen.  De Hoop wil rekening houden met de specifieke wensen en noden van deze bijzondere doelgroep.

De Hoop wil door middel van activiteiten, lotgenotencontact, arbeidszorg, woon--begeleiding,… personen met NAH ondersteunen in hun zoektocht naar die nieuwe ik, naar verdere groei en uitdaging.

De Hoop ziet de persoon met een beperking als een volwaardig partner binnen het zorgproces, die zelf keuzes maakt.  De ondersteuning wil inspelen op verschillende belangrijke levensdomeinen.

De ondersteuning in De Hoop zoekt aansluiting bij het gewone maatschappelijk leven.  Het samen-leven tussen personen met beperking en personen zonder beperking wordt vooropgesteld.

CONTACTGEGEVENS


Zuster Angelalaan 1

9620 Zottegem


T.  09 364 87 03

E.  dehoop@sezz.be

W. www.dehoopzottegem.be


Copyright @ DE HOOP All rights reserved

 
 

OVER DE HOOP VZW


De Hoop wil op basis van individuele vragen, met oog voor (para)medische zorgen in een rolstoeltoegankelijke omgeving en in nauwe samenwerking met reguliere professionele diensten en mantelzorgers, zorg op maat bieden aan personen met een niet-aangeboren hersenletsel en hen op die manier helpen in hun zoektocht naar groei, uitdaging en kwaliteit van leven IN de maatschappij.