Activiteiten & Lotgenotencontact

Activiteiten & Lotgenotencontact


Gestructureerd en op maat

 • De activiteiten vinden doorsnee plaats volgens een vast dagverloop en in een gestructureerde planning.  Dit biedt de cliënten de noodzakelijke houvast en voorspelbaarheid.
 • Elke cliënt krijgt niettemin een eigen activiteitenprogramma, volgt een eigen dagritme, heeft eigen begeleidingsafspraken: alles op maat van de individuele vragen en behoeften.

Flexibel aanpasbaar

 • Veel personen met NAH functioneren wisselend, van dag tot dag, van moment tot moment.  Planning en structuur zijn zodoende nooit een doel op zich, maar kunnen steeds flexibel aangepast worden aan de actuele noden.
 • (Twee)jaarlijks wordt een meer formele evaluatie voorzien van het individueel begeleidingsplan.
 • We willen ons ook steeds open stellen voor fijne nieuwe projecten die ons pad kruisen.  De activiteiten in De Hoop zijn dus nooit een vaststaand gegeven, maar groeien en evolueren mee samen met onze cliënten.

Diverse ateliers

 • Grosso modo dienen diverse ateliers zowat als kapstok voor de activiteitenplanning: koken, crea, houtbewerking, imkerij, tuinwerk, semi-industrieel werk, huishoudelijk werk,…
 • Sommige cliënten kiezen voor één uitgesproken interesse, andere stellen een veelzijdig programma samen, nog andere zoeken hun eigen weg buiten de atelierwerking.

Sport en beweging

 • Binnen de individuele dagbesteding wordt voldoende aandacht besteed aan sport en beweging.
 • De Hoop beschikt over: motomed, hometrainer, loopband, kinéruimte, pétanquebaan, boccia, (aangepaste) fietsen,…
 • Wekelijks is er mogelijkheid tot zwemmen, fietsen of algemene sport.
 • De Hoop neemt maandelijks deel aan de activiteiten georganiseerd door de Sportdienst Zottegem, specifiek aangepast voor personen met een beperking (met vb. aquagym, skiën, schaatsen, boccia, muurklimmen, minigolf, tennis,...).

Uitstappen en ontspannen

 • We gaan regelmatig op uitstap, in Zottegem of verder daar buiten, in kleine of grotere groep, alleen of samen met onze familieleden.
 • We vinden het belangrijk zoveel mogelijk deel uit te maken van onze buurt of gebruik te maken van bestaande initiatieven in de maatschappij.  We blijven dus niet binnen onze eigen 4 muren.
 • Tussendoor is er voldoende tijd voor rust en ontspanning: een siësta, een feestje vieren, relaxatie, muziek beluisteren,…

 Therapieën

 • De therapieën zijn bedoeld als onderhoudstherapie, als stap na de revalidatie.  Ook wordt actief gewerkt aan functionele vooruitgang.
 • De therapeuten werken soms 1 op 1, in een eigen therapielokaal. Vaak integreren zij de therapie echter in activiteiten van het dagelijks leven.
 • De Hoop biedt mogelijkheid tot: ergotherapie, logopedie, ondersteuning door een psycholoog, cognitieve therapie,…
 • Dagelijks komt een kinesiste langs die op zelfstandige basis werkt.  Op basis van een E-pathologie kan individuele kinesitherapie aangeboden worden in de kinéruimte.

Verzorging en verpleegkundige ondersteuning

 • Ook mensen met ondersteuningsvragen op het vlak van verzorging, kunnen in De Hoop terecht.
 • Onze verpleegkundige coacht het team op dit vlak.
 • Waar mogelijk, werken we actief samen met reguliere professionele diensten (vb. thuisverpleging, familiezorg…) om bepaalde zorgkundige taken uit te besteden.  Dit maakt dat onze eigen begeleiders de handen vrij hebben voor meer begeleidende taken.

Contact met lotgenoten met NAH

 • De Hoop biedt de kans om lotgenoten met een Niet-Aangeboren Hersenletsel of degeneratieve aandoening te ontmoeten.
 • We organiseren regelmatig familie-avonden, waarop ook het netwerk van de cliënt lotgenoten kan ontmoeten.
 • Er is plaats en tijd om mensen met en zonder beperking te ontmoeten, via tal van onze projecten of evenementen (StapUit, Koffiehuis, Soepkerre, eetfestijn, kerstmarkt,…).

Floor: “Ik kom naar het dagcentrum om mensen te ontmoeten.   Je kan ook met mensen praten via de computer, maar dat is toch niet hetzelfde.” 


Floor kwam vroeger 4 dagen per week naar het dagcentrum. Sinds haar moeder op pensioen is komt ze maar één dag per week meer. 

Floor: op dinsdag en vrijdag komt familiezorg thuis langs en op woensdag en donderdag let mijn moeder op mijn neefjes en nichtjes.  Dan vind ik het ook leuk om thuis te zijn.  Die ene dag in het dagcentrum is voor mij een leuke afwisseling.  Hier kan ik knutselen in de crea. Ik neem ook deel aan de Foefelaars.  Dat is een klein groepje dat samen werkt aan een project voor een tentoonstelling of werkt rond een bepaald thema, bijvoorbeeld onze dromen en gevoelens. Ik help ook mee met het koken, op maandag doen we alle voorbereiding voor de maaltijd die dinsdag gekookt wordt. 

Ik kom ook naar het dagcentrum om mensen te ontmoeten.  Want thuis zitten is ook maar thuis zitten.  Je kan ook met mensen praten via de computer, maar dat is toch niet hetzelfde.  Op het moment dat ik in het dagcentrum ben, kan mijn familie ook eens iets anders doen of iets voor zichzelf doen. Ze zeggen wel dat we in de toekomst ons sociaal netwerk moeten uitbreiden.  Maar het is voor mantelzorgers ook niet altijd makkelijk om de zorg te combineren met werk en privéleven. En het is zeker niet evident om met een beperking zelf een sociaal netwerk op te bouwen.


CONTACTGEGEVENS


Zuster Angelalaan 1

9620 Zottegem


T.  09 364 87 03

E.  dehoop@sezz.be

W. www.dehoopzottegem.be


Copyright @ DE HOOP All rights reserved

FOTOGALERIJ

OVER DE HOOP VZW


De Hoop wil op basis van individuele vragen, met oog voor (para)medische zorgen in een rolstoeltoegankelijke omgeving en in nauwe samenwerking met reguliere professionele diensten en mantelzorgers, zorg op maat bieden aan personen met een niet-aangeboren hersenletsel en hen op die manier helpen in hun zoektocht naar groei, uitdaging en kwaliteit van leven IN de maatschappij.