Arbeidszorg

ARBEIDSZORG

Arbeidszorg in de activiteiten en ateliers


  • Binnen onze activiteiten en ateliers is zorg voor “werk” een centraal aandachtspunt. 
  • Personen met NAH hadden vóór hun hersenletsel vaak een eigen job, en zoeken ook nu – in hun nieuwe bestaan – een eigen rol of identiteit, willen zinvol aan de slag gaan en een maatschappelijk relevante taak vervullen. 
  • In onze ateliers brengen we mensen aan het “werk”, op hun eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden. We zorgen voor een return door producten kleinschalig te verkopen of we werken aan opdrachten die externen aan ons uitbesteden.


Cliënten kunnen in De Hoop ook terecht voor het zogenaamd begeleid werk (al dan gecombineerd met andere ondersteuning). 


  • Begeleid werk is (onbetaald) vrijwilligerswerk op een externe werkpost.
  • Er wordt geluisterd naar de eigen interesses en mogelijkheden van de begeleid werker en er wordt bij voorbaat een job gezocht in de buurt van de eigen woonplaats.
  • Het werk gaat door op een vast moment, van enkele uren tot enkele dagen per week.
  • De job die de begeleid werker uitoefent is beperkt qua taakinhoud.  Hij/zij neemt bepaalde deeltaken op; er worden geen taken van betaalde professionele krachten mee ingevuld.
  • De begeleid werker wordt ondersteund door onze jobcoach.  De jobcoach luistert naar noden en vragen, legt contact met de werkposten, voorziet in begeleiding op de werkvloer en volgt een goed verloop doorheen de tijd verder op.
  • Het begeleid werk wordt geregeld via aparte overeenkomsten en afsprakennota’s, ook op het vlak van verzekering.
  • De Hoop maakt deel uit van het Vlaams Platform Begeleid Werken (Oost-Vlaanderen Midden).

Peter: “Ik ben blij dat ik die mensen zo een beetje kan helpen, op die manier maak ik hun werk ook een beetje lichter.”


Peter heeft in 1989 een ernstig brommerongeluk gehad. Hij heeft last van geheugenproblemen, sterke vermoeidheid en aandachts- en concentratieproblemen. Eénmaal in de week gaat hij via Begeleid Werk meehelpen met de klusjesdienst van het rusthuis in zijn buurt

Peter: Het zijn verschillende dingen die ik daar moet doen.  Ik loop mee met de technische dienst.  Ik werk daar wat mee in de tuin, help mee met klusjes in het rusthuis; muren verven, zaken herstellen,… Ik doe daar een beetje van alles.

Een halve dag per week help ik daar mee.  Dat is van één uur tot ’s avonds vijf uur. Het rusthuis is vlakbij mijn huis gelegen, ik kan daar alleen te voet naar toe.  Dat vind ik heel gemakkelijk. Het is ook goed dat ik maar een halve dag moet gaan werken. Een ganse dag werken dat lukt me niet meer.

Het is goed dat ik die halve dag iets om handen heb.  Anders ben ik een ganse dag thuis.  Ik kan dat niet zo goed verdragen dat alleen zitten.  Ik ben ook blij dat ik die mensen zo een beetje kan helpen.  Frans is zo’n beetje mijn begeleider daar.  Hij werkt daar al heel lang en kent het daar ook goed.   Het is vooral hem dat ik veel help.  En op die manier maak ik zijn werk ook een beetje lichter.


CONTACTGEGEVENS


Zuster Angelalaan 1

9620 Zottegem


T.  09 364 87 03

E.  dehoop@sezz.be

W. www.dehoopzottegem.be


Copyright @ DE HOOP All rights reserved

FOTOGALERIJ

OVER DE HOOP VZW


De Hoop wil op basis van individuele vragen, met oog voor (para)medische zorgen in een rolstoeltoegankelijke omgeving en in nauwe samenwerking met reguliere professionele diensten en mantelzorgers, zorg op maat bieden aan personen met een niet-aangeboren hersenletsel en hen op die manier helpen in hun zoektocht naar groei, uitdaging en kwaliteit van leven IN de maatschappij.