DOWNLOADS

DOWNLOADS

INFORMATIEBROCHURE DE HOOP

INFORMATIEBROCHURE BEGELEID WERK

INFORMATIEBROCHURE RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING (RTH)

AANBOD STAPuit voorjaar 2020

AANBOD STAPuit najaar 2020

JAARVERSLAG 2018

INFO-CAMPAGNE HUISARTSEN: Op je hoofd gevallen

PRAKTISCHE AFSPRAKEN STAGE

CONTACTGEGEVENS


Zuster Angelalaan 1

9620 Zottegem


T.  09 364 87 03

E.  dehoop@sezz.be

W. www.dehoopzottegem.be


Copyright @ DE HOOP All rights reserved

OVER DE HOOP VZW


De Hoop wil op basis van individuele vragen, met oog voor (para)medische zorgen in een rolstoeltoegankelijke omgeving en in nauwe samenwerking met reguliere professionele diensten en mantelzorgers, zorg op maat bieden aan personen met een niet-aangeboren hersenletsel en hen op die manier helpen in hun zoektocht naar groei, uitdaging en kwaliteit van leven IN de maatschappij.