PROJECTEN


PROJECTEN


De projecten van De Hoop willen aandacht hebben voor twee belangrijke thema's arbeidszorg en buurtvervlechting. Hiermee willen we meewerken aan een inclusieve samenleving waar personen met een beperking actief deel van kunnen uitmaken. 


Arbeidszorg


Arbeidszorg wordt in de dagdagelijkse praktijk ervaren als een belangrijke invalshoek ten aanzien van de doelgroep NAH binnen een context dagondersteuning.  Kunnen werken motiveert cliënten, want sluit aan bij de premorbide ervaringen, geeft tegelijk zin aan het leven na het hersenletsel, brengt een identiteit en rol met zich mee, zorgt voor externe appreciatie en leent zich uitstekend tot een toepassing van therapeutische inzichten in activiteiten van alledag.


Buurtvervlechting


Via ondersteund werk, dat plaatsvindt te midden de samenleving van alledag en in wederkerigheid met buurtbewoners, kunnen drempels en vooroordelen weggewerkt worden en kunnen personen met een beperking of NAH gelijk-waardig deel uitmaken van hun buurt.

De Soepkerre

Wekelijks koken we samen met de cliënten verse soep, bereid met biologische seizoensgroenten van bij de plaatselijke boer.

Deze lekkere soep brengen we met onze bakfiets – de Soepkerre - tot bij de buurtbewoners die soep bestelden.


Koffiehuis

Elke laatste vrijdag van de maand staan de deuren van De Hoop open voor alle buurtbewoners of andere geïnteresseerden.

Wij voorzien in een gezellige babbel, een koffie of iets fris en een lekker stukje taart.

De cliënten van De Hoop werken mee in ons Koffiehuis, als ober, caissière, bakker, afwasser, boekhouder, barman,…

CompostHoop

Ben je begaan met het milieu en ons klimaat en wil je graag je afval recycleren?

De Hoop vzw start een nieuw composteerproject in het kader van hun werking arbeidszorg en buurtvervlechting. De cliënten, vrijwilligers en begeleiders van de Hoop vzw zetten jouw GFT-afval om naar vruchtbare compost, die ze kunnen gebruiken in hun moestuin.


CONTACTGEGEVENS


Zuster Angelalaan 1

9620 Zottegem


T.  09 364 87 03

E.  dehoop@sezz.be

W. www.dehoopzottegem.be


Copyright @ DE HOOP All rights reserved

 
 

OVER DE HOOP VZW


De Hoop wil op basis van individuele vragen, met oog voor (para)medische zorgen in een rolstoeltoegankelijke omgeving en in nauwe samenwerking met reguliere professionele diensten en mantelzorgers, zorg op maat bieden aan personen met een niet-aangeboren hersenletsel en hen op die manier helpen in hun zoektocht naar groei, uitdaging en kwaliteit van leven IN de maatschappij.