SPONSORS

"Uw steun rechtstreeks ten dienste van volwassenen met NAH kan werkelijk het verschil maken."

SPONSORING & GIFTEN


Vzw De Hoop wordt erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) als vergunde aanbieder.   De persoonsvolgende budgetten voor personen met een beperking van overheidswege zijn ternauwernood voldoende voor een normale dagdagelijkse werking, maar maken het realiseren van bijkomende projecten absoluut onmogelijk.

We durven beroep te doen op uw steun om op verschillende terreinen van zorg die ons centrum biedt de kwaliteit van dienstverlening te kunnen verhogen.

Uw steun rechtstreeks ten dienste van volwassenen met NAH kan werkelijk het verschil maken!


 

-Volwassenen met NAH stonden eens net als u en ik in het “gewone” leven en worden eensklaps geconfronteerd met de beperkingen van het “gehandicapt” zijn. Deze grote tegenstelling tussen “vroeger” en “nu” maakt dat de zorg voor de cliënten in vzw De Hoop zeer specifiek en veeleisend is. Doorheen de dagelijkse werking is het essentieel zoveel mogelijk het gewone maatschappelijke leven te benaderen en mensen terug zin en verantwoordelijkheid te bieden. Onze doelstelling is van De Hoop een centrum te maken waar volwassenen met NAH zich goed kunnen voelen en opnieuw wat kwaliteit van leven kunnen vinden.


Giften

Wilt u vzw De Hoop en de cliënten met NAH helpen deze dromen te realiseren?  Dan kan u ons centrum op verschillende manieren steunen.

Zowel financiële als materiële giften zijn welkom. Ook een activiteit organiseren is een mogelijkheid.


Wil jij ook je steentje bijdragen, stort dan je bijdrage op rekeningnummer BE24 7370 1429 7338

vzw De Hoop,

Zuster Angelalaan 1

9620 Zottegem

met vermelding 'gift website'.


Fiscaal attest


Kom je als schenker over een volledig kalenderjaar in totaal aan minstens 40 euro aan giften, dan ontvang je in het begin van het volgende jaar een fiscaal attest. Dat geeft recht op een belastingsvermindering.

Meer informatie over belastingsvoordeel giften vind je hier.


Sponsorbeleid

Voor actuele informatie omtrent ons sponsorbeleid kunt u steeds contact opnemen met de directie via annelies.bourgonjon@sezz.be of 09/364.87.07.


Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.

We durven alvast hopen op uw medewerking. 


Duolegaten

Een deel van uw bezit aan De Hoop nalaten, zonder uw erfgenamen te benadelen? Dit kan! Met het duo-legaat kan men een aanzienlijke besparing doen van successierechten én bovendien kan De Hoop mee genieten van dit belastingvoordeel.


Sinds 1 januari 2004 is het in Vlaanderen mogelijk om een testament op te maken waarbij men zijn vermogen verdeelt tussen één of meerdere erfgenamen én een vzw. Vandaar de term ‘duo’-legaat. Indien men de vzw belast met de betaling van alle successierechten krijgen de andere erfgenamen hun erfdeel onbelast, en worden ze vrijgesteld van de successierechten.

Het duo-legaat is een legale techniek waardoor successierechten verlaagd worden door bijvoorbeeld De Hoop aan te stellen als algemeen legataris. Dit wil zeggen dat de vzw verantwoordelijk is voor de aangifte én de verdeling van de nalatenschap. De Hoop betaalt dus alle successierechten, zelfs op het gedeelte van de erfenis dat naar de andere erfgenamen gaat. Maar omdat De Hoop minder successierechten betaalt blijft er meer over om te verdelen onder de erfgenamen. Met andere woorden: je vriend of familie houdt meer over en je levert een belangrijke financiële bijdrage aan De Hoop.


Een duo-legaat is voor iedereen interessant, ook voor mensen met kinderen.

Vermits de concrete berekening vaak vrij ingewikkeld kan zijn, is het altijd aangeraden om een notaris te raadplegen.

Het systeem van duo-legaten wint meer en meer aan belang omdat het voor de erfgenamen een aanzienlijke besparing aan successierechten opleveren. Een belastingvoordeel waarvan zowel erfgenamen als De Hoop kunnen genieten.


Er zijn wel enkele voorwaarden om het duo-legaat te kunnen toepassen:

  • er moet een testament opgesteld zijn
  • er moet een legaat zijn ten voordele van één of meerdere personen
  • er moet een tweede legaat zijn ten voordele van een erkende organisatie die verplicht is alle successierechten van de eerste persoon te betalen. De Hoop is een erkende organisatie.


Waarom zou u het doen?

Een legaat is voor De Hoop een extra impuls om iets meer te kunnen doen. Met de opbrengsten van legaten zijn we in staat om belangrijke projecten (bouw, verbouwingen, technische realisaties in functie van bewoners, …) te realiseren. We realiseren daarmee dromen, dankzij u.

Voor extra informatie verwijzen wij u graag naar de brochure op de website van de Koning Boudewijnstichting: www.goededoelen.be.

Praat gerust eens vrijblijvend met ons (09 364 87 03) of met een notaris naar keuze.

CONTACTGEGEVENS


Zuster Angelalaan 1

9620 Zottegem


T.  09 364 87 03

E.  dehoop@sezz.be

W. www.dehoopzottegem.be


Copyright @ DE HOOP All rights reserved

OVER DE HOOP VZW


De Hoop wil op basis van individuele vragen, met oog voor (para)medische zorgen in een rolstoeltoegankelijke omgeving en in nauwe samenwerking met reguliere professionele diensten en mantelzorgers, zorg op maat bieden aan personen met een niet-aangeboren hersenletsel en hen op die manier helpen in hun zoektocht naar groei, uitdaging en kwaliteit van leven IN de maatschappij.