Over ons

De Hoop is een kleinschalige,
huiselijke voorziening die
volwassenen met een beperking
begeleidt naar een zo optimaal
mogelijke levenskwaliteit

Het leven van mensen met een beperking is anders, maar we gaan uit van de evenwaardigheid van de cliënt. We willen hem/haar versterken in zelfbepaling en zelfstandigheid.

Mensen veranderen en ontwikkelen zich levenslang. De ondersteuning die we bieden evolueert dan ook flexibel mee. We volgen een persoonsgerichte aanpak.

De personen die we ondersteunen kunnen thuis komen in De Hoop. Cliënten vinden bij ons een warme zorg en voelen zich begrepen.

De Hoop is een bruggenbouwer opdat de persoon met een beperking een volwaardige plek in de maatschappij kan krijgen.

We brengen deskundigheid dicht bij de cliënt.