Home

De Hoop is een kleinschalige, huiselijke voorziening die volwassenen met een beperking begeleidt naar een zo optimaal mogelijke levenskwaliteit

Koffiehuis vrijdag 27/01

Appelstrüdel met ijs

Welkom !

DAGCENTRUM

BEGELEID WERKEN

WOONCOACHING

Thuis komen in De Hoop

Wonen, leven en werken zoals jij het wil.