Begeleid werken

Begeleid werk 


 • Je werkt als vrijwilliger op een werkpost in de reguliere arbeidsmarkt
 • Dichtbij je eigen woonplaats
 • Op maat van je eigen interesses en mogelijkheden
 • Op eigen tempo

Praktisch


 • Je werkt een halve dag tot meerdere dagen per week
 • Verzekeringen en overeenkomsten worden volledig opgevolgd door De Hoop
 • Je wordt ondersteund door een jobcoach
 • De Hoop maakt deel uit van het Vlaams Platform Begeleid Werken

Jobcoaches

Emmelie en Evelien

“Wij luisteren naar je noden en vragen,
leggen contact met de werkpost,
leren je individuele taken stap voor stap
aan en volgen een goed verloop
doorheen de tijd verder op.”

Voor wie


 • Volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel of NAH
 • Volwassenen met een degeneratieve aandoening
 • Volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis of ASS
 • Volwassenen met een motorische stoornis
 • Andere doelgroepen zijn ook welkom voor een verkennend gesprek

Prijzen


De jobcoach komt na de opstartfase gemiddeld
maandelijks langs op de werkpost


Rechtstreeks Toegankelijke Hulp of RTH

 • €5,64 per begeleiding (max. 2u)

Persoonsvolgend Budget of PVB

 • Individuele dienstverleningsovereenkomst in cash of voucher
 • €5,64 per begeleiding (max. 2u)

Eigen cash

 • €55/uur begeleiding

Peter: “Ik ben blij dat ik die mensen zo een beetje kan helpen, op die manier maak ik hun werk ook een beetje lichter.”


Peter heeft in 1989 een ernstig brommerongeluk gehad. Hij heeft last van geheugenproblemen, sterke vermoeidheid en aandachts- en concentratieproblemen. Eénmaal in de week gaat hij via Begeleid Werk meehelpen met de klusjesdienst van het rusthuis in zijn buurt

Peter: Het zijn verschillende dingen die ik daar moet doen.  Ik loop mee met de technische dienst.  Ik werk daar wat mee in de tuin, help mee met klusjes in het rusthuis; muren verven, zaken herstellen,… Ik doe daar een beetje van alles.

Een halve dag per week help ik daar mee.  Dat is van één uur tot ’s avonds vijf uur. Het rusthuis is vlakbij mijn huis gelegen, ik kan daar alleen te voet naar toe.  Dat vind ik heel gemakkelijk. Het is ook goed dat ik maar een halve dag moet gaan werken. Een ganse dag werken dat lukt me niet meer.

Het is goed dat ik die halve dag iets om handen heb.  Anders ben ik een ganse dag thuis.  Ik kan dat niet zo goed verdragen dat alleen zitten.  Ik ben ook blij dat ik die mensen zo een beetje kan helpen.  Frans is zo’n beetje mijn begeleider daar.  Hij werkt daar al heel lang en kent het daar ook goed.   Het is vooral hem dat ik veel help.  En op die manier maak ik zijn werk ook een beetje lichter.