Contact

De Soepkar brengt de soep bij jou thuis.

OVER DE HOOP VZW


De Hoop is een kleinschalige,huiselijke voorziening dievolwassenen met een beperking
begeleidt naar een zo optimaalmogelijke levenskwaliteit.


De Hoop organiseert aangepaste activiteiten en lotgenotencontact, helpt cliënten aan geschikt vrijwilligerswerk en ondersteunt hen in hun woonsituatie.


De Soepkerre is een project dat gedragen wordt door de cliënten, vrijwilligers en begeleiders.  Het past binnen de grote aandacht voor arbeidszorg en buurtvervlechting van de organisatie.

HEBT U EEN VRAAG?